1. Záväzná rezervácia ošetrení zakúpených prostredníctvom sprostredkovateľa s doménou www.zlavomat.sk je platná až po poskytnutí č. vouchru kupujúcim  pre Alster H&S s. r. o. . Bez čísla vouchru nie je možná objednávka termínu.
  2. Lehota na storno objednávky s možnosťou poskytnutia náhradného termínu ošetrenia je 24 hod. pred plánovaným termínom ošetrenia.
  3. Storno objednávky ošetrení zakúpených cez zľavomat je možné, pričom je kupujúci povinný ohlásiť zmenu termínu 24 hod. pred rezervovaným termínom. V prípade, ak lehotu kupujúci stihol, ošetrenie mu bude vykonané v iný, dohodnutý termín.
  4. V prípade storna po lehote (24 hod. pred objednaným termínom) bude voucher predávajúcim uplatnený a kupujúci stráca právo na ošetrenie. V prípade záujmu o vykonanie ošetrenia je v tomto prípade nutné zakúpenie nového vouchru.