To je dosť individuálne, záleží to od vášho zdravotného stavu či od toho ako reagujete na masáž. Kým jednorazová masážna terapia sa môže ukázať ako veľmi prospešná, hlbšie a trvalé výsledky sa dosahujú pravidelnou masážou. Na masáž si môžete zájsť vždy keď máte čas a chuť. Je dokonca dokázané, že ak si človek dopraje masáž aspoň 2 krát do mesiaca, je aktívnejší v živote a lepšie mu to myslí. Pri liečbe zdravotného problému sa odporúča chodiť na masáž aspoň každý druhý deň, čo je optimálna doba na to aby sa telo stihlo zregenerovať. Takto je to dobré praktizovať až do zlepšenia zdravotného stavu. O častosti aplikácie masáže sa môžete poradiť aj s masérom, ktorý zhodnotí Váš stav a odporučí Vám to najlepšie. Pri zdravotných problémoch sa môžete poradiť aj s lekárom.